csütörtök, augusztus 16, 2018
Text Size

ÁSzF

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre. A megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

 1. Üzemeltetői adatok, információk
 2. Panaszügyintézés
 3. Tárhely szolgáltató
 4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
 5. A kínált termékek kategória besorolása
 6. Rendelési információk ismertetése
 7. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
 8. Rendelés lépéseinek bemutatása
 9. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése
 10. Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
 11. Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése
 12. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
 13. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató
 14. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás
 15. Adatkezelési nyilatkozat
 16. Jogorvoslati lehetőségek
 17. Egyéb rendelkezések, információk
 18. Elállási/felmondási nyilatkozatmint

1./ Üzemeltetői adatok, információk

Cégnév: Alkot-Lak Kreatív Hobby Szaküzlet ( továbbiakban: vállalkozás )

Üzemeltető : Madarász Tímea EV. 

Székhely: 7100 Szekszárd, Zöldkert u.24. 2/9

Üzlet cím: 7100 Szekszárd, Garay tér 8.

Adószám: 65026304237

Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 12754309

Kibocsájtó okmányiroda: Szekszárd települési Önkormányzat jegyzője

Szerződés nyelve: Magyar 

Elektronikus levelezési cím:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonos elérhetőség: +36/30/569-0636, +36/30/584-7358

Szállítási partner, partnerek megnevezése: Magyar Posta Zrt

Személyes átvételi lehetőség: 7100 Szekszárd, Garay tér 8.

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 10-17 óra között

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 1-5 munkanap

Webáruház domain: alkot-lak.hu

2./ Panaszügyintézés

1./ Panasznak tekinthetőek:

 • Termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos kellemetlenségek,
 • Kifogástétel a vállalkozás eljárásával, tevékenységével kapcsolatban,
 • Minden olyan esemény jelentése, amelyben felmerül, hogy a vállalkozás nem tett eleget szerződéses-, illetve jogszabályi kötelezettségeinek.

2./ A panasz bejelentésének módjai:

Személyesen, levélben, elektronikus levélben

a. / Szóbeli panasz:

 • személyesen:
  • Panaszügyintézés helye: 7100 Szekszárd, Garay tér 8.
  • Nyitvatartási idő: Hétfőtöl Péntekig 09:00-17:00 óráig,

b./ Írásbeli panasz:

 • személyesen vagy más által átadott irat útján,
 • postai úton : levelezési cím: Madarász Tímea 7100 Szekszárd, Zöldkert u.24.
 • elektronikus levélben:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A vásárló eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben a vásárló meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

3./ . A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

a./ Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a vállalkozónak azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozónak jegyzőkönyvet kell felvennie. Ha a vásárló a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a vállalkozónak a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet kell felvennie.

A jegyzőkönyv egy másolati példányát a vásárlónak át kell adni.

A jegyzőkönyvnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

 • a vásárló neve,
 • a vásárló lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a vásárló panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy a vásárló panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön,
 • a panasszal érintett rendelés/vásárlás száma, ügytől függően
 • a vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és a vásárló aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
 • a panasszal érintett vállalkozó neve és címe. 

b./Írásbeli panasz:

Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

4./ A panasszal kapcsolatos adatkezelés :

A vállalkozó a panaszkezelése során a következő adatokat kérheti a vásárlótól:

 • neve,
 • rendelés/vásárlás száma,
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe,
 • telefonszáma,
 • értesítés módja,
 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
 • panasz leírása, oka,
 • vásárló igénye,
 • a panasz alátámasztásához szükséges , a vásárló birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a vállalkozónál nem áll rendelkezésre,
 • meghatalmazott útján eljáró vásárló esetében érvényes meghatalmazás
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó vásárló adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

5./ Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a vásárló az alábbiakhoz fordulhat:

Békéltető Testület

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testület.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A vállalkozás köteles a békéltető testület ülésén a személyes megjelenést biztosítani olyan képviselője révén, aki a vállalkozás részéről jogosult egyezség létrehozatalára. Abban az esetben, amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Békéltetö Testület elérhetöség:

Tolna Megyei Békéltető Testület 7100 Szekszárd, Arany János u.23-25,

Telefon: 74/411-661, Fax: 74/411-456

Név: Mátyás Tibor, e-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére. Az Európai Unió online vitarendezési platformjának honlapját itt érheti el: http://ec.europa.eu/odr, ahol fogyasztónak minősülő magánszemélyként Ön a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését kezdeményezheti, amennyiben online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos a jogvitája. Az európai online vitarendezési platform elérhető az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, többek között magyarul is.

Pénzügyi fogyasztói jogvita esetén kizárólag a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület hoz döntést a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti vitás ügyben. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, „aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból vesz igénybe pénzügyi szolgáltatást”. Online szolgáltatási szerződésnek minősül minden olyan pénzügyi szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a szolgáltató vagy a szolgáltató közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál valamilyen szolgáltatást , és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg azt vagy köt arra szerződést.

Amennyiben online vitarendezési platformon keresztül történő panaszt tenne vállalkozásunkkal szemben, a „A kereskedő e-mail címe”-nél a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  elérhetőséget kell megadni.”

Felügyeleti szervek:

Szekszárd MJV jegyzöje

7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Dél-Dunántuli Regionális Felügyelösége

Szekszárdi Kirendeltség

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tel.: 74/501-260

5./ A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet a vállalkozás.

A nyilvántartás tartalmazza:

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
 • a panasz benyújtásának időpontját,
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
 • a panaszra adott válaszlevél postára adásának dátumát.

A panasz és az arra adott válasz megőrzési ideje öt év.

3./Tárhely szolgáltató:

Tárhely szolgáltató cégnév: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Tárhely szolgáltató székhely cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.

Tárhely szolgáltató e-mail cím:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4./ Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Kreatív hobbi termékek

5./A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

Dekorálható tárgyak

Festékek

Hobbivegyszerek

Szalvéták, rizspapírok

Quilling technika

Mozaikozás

Kosárfonás

Gyertyaöntés

Vasalható gyöngy

Dekorgumi

Barkácsfilc

Gipszöntés, agyag

Gyurmák

Mintalyukasztók

Koszorúkészítés

Papír

Kaparós matricák

Sablonok, bélyegzők, tintapárnák

Ecsetek, szerszámok

Kiegészítők

Készítsd magad barkácscsomagok

Szalagok, zsinórok

Pixelhobby

Csillámtetoválás

Gyöngyök

Ékszerkészítés

Könyvek

Húsvét

Karácsony

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, melyek tartalmazzák a törvényben előírt áfát és nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

6./ Rendelési információk

A vásárlás regisztráció nélkül nem lehetséges, oldalunkon a regisztráció az első vásárlás alkalmával történik.

7./ A rendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-17 óráig. 
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Cégünk minden esetben e-mailen visszaigazolja megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-5 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételára - előre történő kiegyenlítése esetén- visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.

Megrendelés visszaigazoló e-mail feladó név: Madarász Tímea

Megrendelés visszaigazoló e-mail küldő cím:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8./ Rendelés menete

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba
2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „termék törlése a kosárból” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Ha módosítja a megvásárolni kívánt mennyiséget, a mennyiség módosítását követően kattintson a „mennyiség frissítése a kosárban” gombra.
3. Szállítási / Számlázási, illetve a belépési adatok megadása, regisztráció. (Amennyiben már regisztrálta magát, akkor be tud lépni.) A megrendelés elküldéséhez szükséges a regisztráció!*
4. Szállítási/fizetési mód kiválasztása.
5. Fogadja el a rendelési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte annak tartalmát.
6. Az adatok megadását követően az "Indulás a pénztárhoz most" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, ezután még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. Szükség esetén ezen az oldalon módosítani tudja a megadott adatokat, illetve módosíthatja a kosár tartalmát is. Ezután megrendelését a „megrendelés megerősítése” gombra kattintva véglegesítheti. A megrendelés elküldését követően cégünkkel történő kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani a megrendelés adatait.
7. A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről.
8. A beérkezett megrendelését minden esetben e-mailen visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat!

*Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

9./A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetési módja

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

10./Házhoz szállítás, információk

Webáruházunk megrendeléseit a Magyar Posta Zrt kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat egyszeri kézbesítést kísérel meg, sikertelen kézbesítés esetén a csomag a Magyar Posta Zrt. helyi fiókjában átvehető. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

11./Házhoz szállítás díjszabása

Házhoz szállítás díja:

Magyarországon belüli szállítás esetén

Megrendelés végösszege 

Szállítási költség 

0-15.000 Ft

1400 Ft

15.000 Ft felett

Ingyenes

A boltban történő átvétel INGYENES!

12. / Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

13. / A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és jótállásról szóló tájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az Alkot-Lak Kreatív Hobby Szaküzlet Madarász Tímea EV .hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Alkot-Lak Kreatív Hobby Szaküzlet Madarász Tímea EV vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

 

Ön az Alkot-Lak Kreatív Hobby Szaküzlet Madarász Tímea EV . hibás  teljesítése esetén a vállalkozással szemben jótállási igényt érvényesíthet a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet  (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,) és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól )   szabályai szerint.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A jótállás alapján érvényesíthető jogok attól függnek, hogy a jótállás a felek megállapodásán vagy jogszabály rendelkezésén alapul-e, így:

 

 • a kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében  a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet – de kedvezőbb feltételekkel - érvényesíteni, (A kötelező jótállás a fogyasztóra nézve kedvezőbb, ugyanis a jótállás teljes időtartama alatt (1 év) az eladót terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. )
 • ha  a jótállás szerződésen alapul, a felek megállapodása szerinti tartalmú jogok illetik meg a jogosultat, azzal, hogy, amennyiben nem rendelkeznek ezekről, úgy szintén a Ptk. szerinti szavatossági jogokat érvényesíthet a jogosult.

 

A jótállás időtartama

 

A jótállási idő a tényleges teljesítéssel kezdődik, tartamát az ún. kötelező jótállás esetében az azt rendelő jogszabály, míg szerződéses jótállásnál a felek megállapodása határozza meg.

 

A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

14. / Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet  alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a fogyasztót  internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve a  fogyasztó minden esetben gyakorolhatja.

 

Mely időponttól gyakorolhatjuk elállási jogunkat?

 

Termék  megrendelése esetén a termék átvételétől, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződéskötés napjától számítandó az elállási határidő. Lényeges, hogy elállási jogunkat a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is gyakorolhatjuk.

 

Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat?

 

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 napon (naptári nap!) belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

 

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével”;
 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
 • több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.”;
 • több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;
 • termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”
 • Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Alkot-Lak Kreatív Hobby Szaküzlet Madarász Tímea EV .

 

7100 Szekszárd, Garay tér 8.

 

Elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ebből a célból felhasználhatja a 18-as pontban szereplő elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll  a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

 

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.
 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek.
 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

 

15. / Adatkezelési nyilatkozat

 

A alkot-lak.hu domain néven üzemelő webáruház adatait az Alkot-Lak Kreatív Hobby Szaküzlet Madarász Tímea EV kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk a Magyar Posta Zrt megismerheti a csomag kézbesítéséhez.

 

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges - megadandó adatok

 

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település
 • utca, házszám
 • emelet, ajtó

 

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

 

Regisztrációkor megadandó adatok

 

A webáruházban történő vásárláshoz szükséges regisztráció, oldalunkon a regisztráció az elsö vásárlás alkalmával történik. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.

 

 • e-mail cím
 • használni kívánt jelszó
 • névi
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település
 • utca, házszám
 • emelet, ajtó

 

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

 

Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra:

 

 • eddigi vásárlások (megrendelés száma, megrendelés dátuma, utolsó módosítás, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
 • regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

 

Statisztikai adatok

 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Alkot-Lak Kreatív Hobby Szaküzlet Madarász Tímea EV kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az Alkot-Lak Kreatív Hobby Szaküzlet Madarász Tímea EV által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

 

Cookie-k (sütik)

 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig kerül tárolásra.

 

Megrendelés adatai

 

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Kreatív Hobby Szaküzlet Madarász Tímea ev a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy üzletünk elérhetőségeinek valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően üzletünk elérhetőségein kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

16. / Jogorvoslattal élhet

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

17. / Egyéb rendelkezések, információk

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Kreatív Hobby Szaküzlet Madarász Tímea ev általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

 

Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson a lap alján található nyomtató ikonra.

18./ Elállási/felmondási nyilatkozatminta                                              

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

 

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

1) Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
2) Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
3) A megfelelő jelölendő